Kemik Ogmentasyonu

Ogmentasyon Nedir ve Nasıl Yapılır?

Kelime anlamı olarak çoğaltmak anlamına gelir. Diş hekimliği ve plastik cerrahide kullanılan sıkılaştırmak ve dolgunlaştırmak anlamına gelen bir terimdir. Son yıllarda diş hekimliğinde ve diş tedavilerinde bu işlem çok sık uygulanır. Diş problemlerinden en sık karşılaşılan durum çene kemiğinin zaman içerisinde erimesi ve kaybolmasıdır. Kemik ogmentasyonu işlemi uygulayarak diş tedavisinde büyük adımlar atılmıştır. Diş hekimlerinin başarı ihtimalini artıran bir tekniktir. Bu nedenle hem hastalara uzun süre kullanabilecekleri yeni dişler yapmak ve güvenli bir şekilde bu dişleri kullanabilmek için zemin hazırlar.

Çene kemiğinin erimesi kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Yaşın ilerlemesi, uzun süre diş kaybının olması, diş tedavisine geç kalınması ve geçirilen farklı hastalıklardır. Bu nedenlerden dolayı çene kemiği hacmini ve bütünlüğünü kaybedebilir. Böyle vakalarda kayıp dişlerin yerine konmadan önce çene kemiğini revize etmek gerekir. Aksi halde uygulanan implant beklenen süre boyunca kullanılmayabilir. Kemik ogmentasyonu sonrasında implant için yeterli bir alan oluşturulabilir. Hastanın yaşı ne olursa olsun uygun protezler kullanılarak bu tedavi imkânı sağlanabilir. 

Çene kemiğinin yetersiz olması diş protezlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Çene kemiği yeterli oranda olmadığı sürece implantları ve protezleri tam olarak desteklemez. Bu nedenle komplikasyonlu bir işlem gerçekleşir. Tedavinin başarı oranını artırmak ve protez kullanımını desteklemek için ogmentasyon mutlaka uygulanır. Cerrah gerekli gördüğü takdirde hemen ogmentasyon işlemi için karar verilir.

Kemik Ogmentasyon Hizmetleri

Uzman hekimler tarafından verilen bu tedavi hizmeti tamamen hastaların kaliteli ve güvenli tedavi almalarını sağlamak amacı ile uygulanan bir işlemdir. Cerrahi bir uygulamadır. Bu nedenle mutlaka ogmentasyon hizmetini veren kişinin cerrahi eğitim almış olması gereklidir. Aksi halde geri dönüşü olmayan ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Hizmet vermeden önce uygulanması gereken bazı adımlar uygulanmalıdır. İlk olarak kemik erimesinin tam anlamı ile tespit edilmesi gerekir. Kemiğin yeterli oranda büyümesi ve kaynaşması beklenir.

Ogmentasyon işlemi yaparken diş eti bütünlüğü bozulur. Bu nedenle cerrah tarafından estetik bir dikiş uygulanmalıdır. Diş tedaviler estetik ve medikal amaçlı olarak uygulanan tedavi teknikleridir. Bu nedenle cerrahın el becerisi istenilen estetik görüntünün oluşmasında büyük önem taşıyan durumlardır. Bunun dışında dental implant uygulama işleminde kalıcı sonuçlar elde etmek için büyük oranda ogmentasyon yapılır. İmplant tedavisi maliyetli ve pahalı tedavilerdir. Ancak hastalar tedavi sonrasında uygulanan bu implantları kendi doğal dişleri gibi uzun yıllar sorunsuz kullanabilirler.

Adım Adım Kemik Ogmentasyon Aşamaları

Kemik grefti diş tedavilerinin olmazsa olmaz adımlarından birisidir. Diş tedavileri genellikle kombine uygulanan bir tedavilerdir. Bu nedenle minimal invaziv işlemler kategorisine giren kemik ogmentasyonu kullanılır. Greftler dokunun daha hızlı iyileşmesini sağlar. Bu sayede diş tedavilerinde daha kısa periyotlar ile sonuçlar alınmasını sağlar. Diş eksikliği uzun süre yaşayan kişiler hem fonksiyon hem de estetik açıdan bu durumdan rahatsızlık duyabilirler. Bu nedenle ömür boyu kullanılabilecek ve doğal yeni protezler tercih edilir. Bu protezler sabit olmadığı sürece estetik açıdan ihtiyacı karşılasa da fonksiyon açısından başarı sağlamaz.

Ogmentasyon uygulaması ağız hijyeni, lokal anestezi, enjeksiyon ve dikiş olmak üzere dört aşamadan gerçekleştirilir. İlk aşama ağız hijyeninin sağlanmasıdır. Bu sayede enfeksiyon riski ortadan kaldırılır ve daha steril bir işlem sağlanır. Lokal anestezi enjeksiyon tekniği ile uygulanır. Dokunun uyuşması sağlandıktan sonra greft malzemesi ve kollajenden oluşan oluşan materyal kemik dokusuna enjekte edilir. Son olarak kesilen diş eti dokusuna dikiş atılır. Greftler kemik ile birebir uyum sağladığı için kemik büyüdükçe kaynaşma hızlanır. Greftlerin kemik ile kaynaşması ve tutunması için ortalama 3 ay gibi bir süre gereklidir.

Kemik Ogmentasyon Bakımı Nasıl Yapılır?

Tedavi sonrasında uygulanacak gerekli bakımı doktorunuz sizlere net bir şekilde anlatır. Kemik ogmentasyonu sonrası ilk hafta diş eti üzerinde bulunan dikişler fırçalama sırasında temizlenmelidir. Dikişler ortalama 1 hafta sonra alınır. Bu süre zarfında mümkün olduğu kadar enfeksiyona karşı dikkatli olunmalıdır. İlk 1 hafta çok sıcak ya da soğuk yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır. Sert ve kabuklu yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Protez kullanan kişiler iyileşme dönemi tamamlanıncaya kadar bu protezleri kullanmamalıdır. Doğru bakım teknikleri uygulayarak iyileşme dönemi hızlandırılır ve kemik kaynaşma oranı artırılabilir.

Tedavi sonrasında işlem bölgesinde kızarıklık ve akıntı olması durumunda hemen diş hekimi ile görüşülmelidir. Hekim enfeksiyon derecesini değerlendirmeli ve gerekli tedaviyi düzenlemelidir. Özellikle apse oluşması durumunda hemen antibiyotik kullanılmalıdır. Antibiyotikler genellikle 1 hafta kullanılan ilaçlardır. Bu nedenle doktorun reçete ettiği ilacı düzenli ve eksiksiz kullanmalısınız. Hareketli yani takma ve çıkarma işleminin sık sık uygulandığı protezler komplikasyon riskini artıran faktörlerdir. Doktorunuz izin verene kadar bu ürünleri kullanmamalısınız.

Kemik Ogmentasyonu Çeşitleri Nelerdir?

Gelişen teknoloji sayesinde kişinin kendi vücudunda alınan kemikler ya da kemik dışında kullanılan inorganik materyallerden üretilen greftler kullanılarak kemik ogmentasyonu uygulanabilir. Set doku greftleri ve yumuşak doku greftleri olmak üzere ki farklı şekilde ogmentasyon yapılabilir. İşlem türü seçilirken hastanın yaşı, kemik durumu ve erimenin derecesi göz önünde bulundurulur. Sert doku grefti işleminde kemik kaybı çok ileri derecede olan kişiler için tercih edilir. Kişinin kendinden alınan ya da diğer canlı dokulardan alınan kemik eldesi ile uygulanır. Sentetik bazı maddelerden de yapay olarak üretilen kemik tozları bu işlem için tercih edilebilir.

Diş etlerinde ve diş köklerinde meydana gelen çekilmeler için yumuşak doku ogmentasyonu tercih edilir. Özellikle diş köklerinde meydana gelen ve genç hastalar için başarı sağlayan bir işlemdir. Ağız bölgesinden alınan yumuşak dokular ihtiyaç hissedilen diğer alanlara ilave edilir. Bu sayede implant ve diğer tedaviler için gerekli olan alan elde edilmiş olur. Tedavi tekniğine karar verilmesinde panoramik röntgenlerden yararlanılır. Bu sayede tam teşhis konulur ve hastanın ihtiyacı belirlenir.

Kemik Ogmentasyonlarının Avantajları Nelerdir?

Başarılı ve doğru teknik ile uygulanan ogmentasyon işlemi büyük avantajlar sağlar. Hem hastalara hem de işlemi yapan cerrahlara avantaj sağlayan bu işlem gerekli görüldüğü takdirde mutlaka uygulanmalıdır. Sağladığı faydaları sıralayacak olursak;

  • Çene kemiğinin istenilen oranda sert, dayanıklı ve büyük olmasını sağlar ve bu etki ömür boyu sürer.
  • İmplant gibi sabit protezlerin ömür boyu kullanılmasını ve kişinin doğal dişi gibi çalışmasını sağlar.
  • Diş tedavilerinin etkisini artırır ve aynı zamanda gülüş tasarımının başarı oranını artırır.
  • Yaşı ilerlemiş hastalarda kullanılan protezlerin baskı etkisini destekler ve çiğneme fonksiyonunu artırır.

Başarılı ve avantajlı bir işlem sağlamak için mutlaka doğu tekniği uygulayan başarılı bir cerrah seçilmelidir. Cerrahın el becerisi ve seçilen ogmentasyon malzemesi işlem başarısını artırır. Doktorların çalışma alanını artırdığı için implant uygulama işlemi sırasında cerraha konforlu bir işlem yapma imkânı tanır. Çene kemiği eriyen ve implant vidası için yeterli boyutu olmayan hastalar için önerilir.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisinde Ogmentasyon Avantajı

Ağız ve çene tedavilerinde hedef kişinin kendi dişlerinin korunması, estetiğin sağlanması ve sabit protezlerin kullanılmasıdır. Doğru ve etkili bir tedavinin sağlanması için ilk önce fiziki muayene uygulanır. Muayene sırasında panoramik röntgenler değerlendirilir. Röntgen sayesinde kemik yapısı, kemik boyutu ve kemik kayıpları göz önüne alınır. Özellikle protez ve diş eti tedavilerinde ogmentasyon çok büyük bir yer tutar. Çene kemiğinin yetersiz olması durumunda erime hızlı bir şekilde deva eder. Ogmentasyon yapmadan implant uygulaması yapıldığı takdirde erime devam edeceği için kısa bir süre sonra vida da hareket başlar ve implant ağız içerisine düşebilir.

Hastanın yaşının genç olması gibi nedenlerden dolayı bazı hekimler greft ekim işlemine ihtiyaç duymaz. Ancak yaşın genç olmasına rağmen kemik üretimi durabilir. Bu nedenle böyle durumları riske atmamak gerekir. Cerrahi işlemin başarısını artırmak ve hastanın konforunu yüksek oranda tutmak için ogmentasyonun faydalarından yararlanılmalıdır. Aksi halde beklenen başarılar elde edilemez. Hastalar maddi kayıplarda yaşayabilir. Ağız ve diş tedavileri genellikle maliyetli işlemlerdir. Bu nedenle işlemin başarısı ve kalıcılığı için tüm tedaviler kullanılmalıdır.

Kemik Ogmentasyon Tedavi Yöntemleri

Cerrahi bir tedavi tekniğidir. Kemik tozu ve kemik blokları kullanılarak uygulanan bir işlemdir. Sadece protez uygulamasında değil estetik açıdan kaygı duyan kişiler için gülüş tasarımı sırasında da uygulanabilir. Ogmentasyon tedavi yöntemi hastanın ihtiyacına göre hekim tarafından seçilir.

Kemik Tozu Kullanılarak Kemik Eldesi

Diş çürümesi,  travma ve eksik diş gibi nedenlerden dolayı yaşanan diş kayıpları nedeni ile implant uygulamasına gerek duyulur. İmplant işlemi öncesinde çene kemiğinin istenilen boyuta getirmek için sık sık kemik tozu kullanılır. Sentetik ve hayvansal kemik tozları kullanılır. Genellikle vida yerleştirilmeden hemen önce kemik tozu hazırlanır. Çene kemiğinde açılan oyuğa vidadan önce yerleştirilir. Bu sayede kemik tozu kemiğe kaynarken vida da yerleşmiş olabilir.

Kemik tozu hastanın kendi kemiğinden alınabilir. Otojen kemik olarak bilinir. Alınırken hastanın ağzında herhangi bir ağrı ve acı hissi oluşmaz. Suni kemik tozlarına oranla daha kullanışlı ve kuvvetli bir kemik kaynaması sağlar. Hekimlerin ilk tercihi otojen kemik tozu kullanımıdır. Ancak mümkün olmadığı durumlarda suni kemik tozlarına başvurulabilir. Hastanın yaşı ilerlemişse, kemik erimesi mevutsa ve kemik erimesine neden olacak ilaçlar kullanılıyorsa suni tozlar kullanılır. İşlem başarısını artırmak için mümkün olduğunda kullanılan bir tekniktir.

Ogmentasyon Çeşitleri ve Uygulanışı

Blok kemik nakli ve kemik tozu kullanımı olmak üzere 2 farklı şekilde kemik ogmentasyon işlemi uygulanır. Cerrahi bir teknikle yapılır. Bu nedenle mutlaka hastane ortamında uygulanmalıdır. Komplikasyon riskini azaltmak ve kaliteli kemik tozu kullanmak için hastane seçilmelidir.

Kemik Ogmentasyon Tedavi Fiyatları 2022

Tedavi fiyatları belirlenirken bazı kriterlere dikkat edilir. İşlemin yapıldığı kliniğin bulunduğu merkez, kemik ogmentasyonu için kullanılan malzemenin kalitesi, işlem süresi, kemikte meydana gelen erimenin derecesi, kullanılan malzemenin oranı ve hekimin işlem ücretleri dikkate alınır. Sık tercih edilen ve merkezi bir konumda bulunan kliniklerin maliyeti diğer kliniklere oranla yüksektir. Bu nedenle klinik seçiminde konum kriterine dikkat edilmelidir.

Klinik seçimi yaparken özenli ve dikkatli olunmalıdır. Komplikasyon oranı, başarı oranı ve eski hastaların yorumları mutlaka sorgulanmalıdır. Komplikasyon riski yüksek olan kurumlarda tedavi alınmamalıdır. Tedavi maliyetleri yüksek görülebilir. Ancak diş tedavilerinin kalıcı olmasını sağlamak ve işlem tekrarını gerektirmemek için uygulanır. Bu tedavilerin kalıcı olmasını sağlayan tedavi genel olarak bakıldığında maliyetli bir işlem değildir. Kemik ogmentasyonu fiyatları hakkında detaylı bilgi alamadan klinik seçimine karar vermemelisiniz.