Ortodontik Tedavi

Ortodontik Tedavi Nedir?

Çarpık ve sorunlu dişlerin düzgün ve uyumlu hale getirilmesi için uygulanan işleme ortodontik tedavi denir. Estetik kaygıların dışında fonksiyon bozukluğu olan kişilerde tercih edilmesi gereken bir tedavi tekniğidir.

Ağız içi muayenesi uygulaması tedavi planı için tek başına yeterli değildir. Uygun ve doğru bir tedavi tekniğinin hazırlanması için hasta şikayetleri, fiziki muayane ve görüntüleme tetkikleri eksiksiz yapılmalıdır. Genellikle cerrahi tedaviler ile kombine bir tedavi uygulanır.

Ortodontik Tedavi Dişlerimin Yerini Değiştirebilir Mi?

Tedavi başlangıcında dişlerin üzerine braketler yerleştirilir. Bu braketlerden tel geçirilir ve bu tele kuvvet uygulanarak dişlerin istenilen yöne hareketi sağlanır. Ortodontik tedavi işleminin amacı dişlerin yerlerini değiştirerek var olan şekil bozukluklarının giderilmesidir.  Bu sayede estetik ve sağlıklı diş şekilleri oluşturulur.

Tel tedavisine ek uygulanan cerrahi teknikler ile medikal tedavi desteği sağlanır. Alt çene sorunları, üst çene sorunları ve diş sıralamasında meydana gelen sorunlar bu tedavi tekniği sayesinde kalıcı olarak yok edilir.

Neden Çarpışık Oluyor?

Dişlerde meydana gelen çarpıklıklar kötü bir görüntüye neden olur. Çarpıklık nedeni ile insanlar özgüven kaybı yaşar. Rahat bir şekilde gülemezler. İlerleyen çarpıklık sorunları ise konuşma bozukluğuna bile neden olabilir.

Genetik faktörler çarpıklığın ilk nedeni olarak düşünülür. Bunun dışında geçirilen travmalar, diş yapısının oluşumunda meydana gelen sorunlar ve erken yaşta meydana gelen hastalıklar başlıca nedenlerdir. Doğru tedavinin uygulanması neticesinde hem estetik hem de fonksiyon açısından oluşan sorunlar giderilir.

Bu Yaştan Sonra Dişlerim Düzelir Mi?

Uygulanan doğru tedaviler neticesinde dişlerde meydana gelen her türlü sorun giderilebilir. Bu nedenle ortodontik tedaviye başlanırken hastanın yaşından önce kemik gelişimi kontrol edilir. Kemik gelişimi tamamlanmış ve kemik oluşumunda herhangi bir sorun olmayan kişilere uzman hekim tarafından yapılan ortodonti tüm diş problemlerini düzeltir.

İnsanlar yaşın ilerlemesine bağlı olarak dişlerde meydana gelen çarpışıklığın giderilemeyeceğini düşünebilir. Bu son derece yanlış bir düşüncedir. Sizlerde diş bozukluğuna sahipseniz bir uzman ile görüşerek dişlerinizi düzeltebilirsiniz.

Erişkinlerde Ortodontik Tedavi Olabilir Mi?

Genel sağlık durumu yerinde olan, çene kaybı olmayan ve kanser gibi ciddi hastalıkların tedavisini görmeyen her yaştan insan bu tedaviyi yaptırabilir. İşlem için kimin uygun olup olmadığına gerekli kontrolleri gerçekleştirdikten sonra uzman hekimler karar verir. Bu nedenle yaşın ileri olduğu düşüncesi ile diş hekimine danışmamazlık yapılmamalıdır. Fiziki muayene ve radyolojik tetkikler uygulandıktan sonra hastanın tedavi için uygun olup olmadığına doktor karar verir. Hastanın yaşı uygulanacak kombine tedavilerin değişmesine neden olabilir. Ancak tedavi olmasına engel olabilecek bir kriter değildir.

Ortodontide İdeal Yaş Nedir?

Kemik gelişimi 18 yaşına kadar devam eden bir durumdur. Ancak travma gibi farklı nedenlerden dolayı çiğneme ve konuşma fonksiyonunu kaybeden kişilere daha erken yaşlarda da müdahale edilebilir. Doğru zamanda müdahale edilmesinin temel amacı tedavinin kalıcılığını sağlamaktır.

Ortodontik Tedaviye İhtiyacım Olduğunu Nasıl Anlayacağım?

Dişlerde meydana gelen şekil bozuklukları kişinin özgüven eksikliği yaşamasına neden oluyorsa, konuşma ve çiğneme fonksiyonları sorunlu ve zor oluyorsa, dişlerin arasında boşluk varsa, diş kaybı ve travmalara bağlı diş kayıpları yaşandıysa ortodontik tedavi ihtiyacı vardır. Sıraladığımız bu sorunlardan herhangi birini yaşıyorsanız uzman hekime giderek gerekli muayeneleri yaptırmalı ve tedaviye başlamalısınız. İster estetik kaygı ister tıbbi bir sorun olsun kişi ihtiyaç duyduğu zaman tedavi uygulanabilir.

Ortodontik Tedavim Ne Kadar Sürer?

Tedavi hastaya özel olarak planlanan bir işlemdir. Dişlerde var olan sorunlar, hastanın yaşı, kullanılan braketlerin modeli ve tedavinin ilerleyiş derecesi tedavi süresinin belirlenmesinde dikkate alınan kriterlerdir. Genel olarak bakıldığında 6-18 ay gibi bir tedavi süresi gereklidir.

Ancak Dişlerde meydana gelen çarpıklıkların fazla olması ve diş çürükleri ek süre gerektiren işlemlerdir. Özellikle diş çekimi gerekli olan kişilerde doku iyileşmesi için de ek zaman gereklidir. Uzun süren ancak memnun edici sonuçlar veren bir tedavi tekniğidir.

Diş Çektirmem Gerekir Mi?

İnsanların diş sayısı ve çene boyutu birbirinden farklıdır. Bazı kişilerde fazla dişlerin olabileceği gibi çene kemiğinin dar olduğu da görülür. Diş çarpıklığının nedeni çene darlığı ve diş fazlalığı ise bu durumlarda diş çektirmek gereklidir. Aksi halde dişlerin hareketi istenilen seviyede olmaz ve tedavi başarısız olur.

Diş tedavilerinin hemen hepsinde öncelik kişinin kendi dişlerinin korunmasıdır. Bu nedenle hekiminiz diş çekilmesini gerekli gördüyse itiraz etmemelisiniz. Başarılı ve memnun olacağınız sonuçlar alabilmek için diş çekilmesi gerekebilir.

Teller Takılırken Acır Mı? Dişime Ya da Bana Zarar Verir Mi?

Teller takılmadan önce dişler ve ağız içi derinlemesine temizlenir. Temizleme işlemi sağlandıktan sonra diş üzerine uygun yapıştırıcılar ile braketler yerleştirilir. Bu braketlerin arasından tel geçirilir ve sabitlenir. Bu aşamada hasta herhangi bir ağrı ve acı hissetmez. Bu nedenle tel takılması acı oluşturan ve zarar veren bir işlem değildir.

Teller ile diş üzerinde oluşturulan baskı sonucunda işlemden 1 gün sonra dişlerde hassasiyet ve çiğnerken yeterli baskı oluşturulamayabilir. Bu durum geçicidir ve herhangi bir müdahale bulunulmasına gerek yoktur.

Tellerim Görünecek Mi?

Teknolojinin ilerlemesi ortodonti için kullanılan aletlerin de değişmesine yardımcı olmuştur. İş adamları, estetik kaygısı yüksek olan ve her zaman göz önünde bulunan kişiler tedavi sürecinde tellerin görünmesinden rahatsızlık duyabilir. Bu nedenle geliştirilen şeffaf plaklar önerilir. Son yıllarda uygulanan bir diğer tedavi tekniği ise tellerin diş arkasından geçirilmesidir. Ancak bu tedavi tekniklerinin uygulanabilmesi için çarpıklık derecesi çok fazla olmamalıdır.

Ortodontik Bozukluğu Engellemek İçin Ne Yapabiliriz?

Ortodontik bozuklukların engellenebilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kişinin saç rengi, saç şekli gibi diş yapısı da genden gelen bir durumdur. Bu nedenle genetik olarak çarpık ve eksik diş sorunları doğuştan olan ve engellenemeyen sorunlardır. Bu durumlar engellenemez ancak uygun tedavi teknikleri sayesinde ömür boyu yok edilebilir. Ortodonti tedavisi özelinde bilinçli aileler çocuklarına erken dönemde doğru diş muayeneleri uygulatarak bir derece bu sorunları azaltabilseler de tam olarak engelleyemezler. Ortodontik sorunlar günümüz teknolojisi sayesinde büyük bir problem olmaktan çıkmıştır.

Ortodontik Tedavi Fiyatları 2022

Tedavi fiyatları işlemin yapıldığı kliniğe göre değişiklik gösterir. Klinikler tedavi fiyatlarını belirlerken bazı kriterleri baz alır. Bu kriterler, kullanılan braketlerin modeli, tedavinin süresi, tedavi öncesinde yapılan hazırlık aşamaları ve kliniğin bulunduğu konumdur.

Farklı kliniklerde aynı malzemeler kullanılarak uygulanan tedavinin fiyatları birbirinden çok farklı olabilir. Uzman bir hekim tarafından uygulanan tedavi büyük avantajlar kazanmanızı ve ömür boyu dişlerinizi sağlıklı bir şekilde kullanma imkânı tanır. Bu nedenle seçim yaparken hekim tecrübesini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.

Ortodontik Tedavi Dişlerimin Yerini Değiştirebilir Mi?

Ortodonti tedavisi süresince dişlerin bir hareketi vardır. İstenilen yönde hareket etmesi için bir kuvvet uygulanır. Tedavi sırasında hareket eden dişler estetik bir dizilim kazanacak boyutta yer değiştirir. Dizilim bozulmaya başladığı zaman uygulanan doktor kontrollerinde hemen müdahale edilir. Bu nedenle dişlerin yer değiştirmesinden endişe duyulmamalıdır. Dişlerde oluşan yer değiştirme estetiğin korunması için gerekli olan bir harekettir.

Neden Çarpışıklık Oluyor?

Ailede diş çarpıklığının olması, çocukluk döneminde süt dişlerinin yanlış çekilmesine bağlı kalıcı dişlerin yerinin korunamaması, farklı hastalıkların tedavisi için dişlerin kaybedilmesi ve yerlerinin korunmaması diş çarpıklığının temel nedenleridir. Çocukluk döneminde uygulanan diş çekimleri sonrasında yer tutucuların kullanılması büyük bir önem taşır. Bu tutucular dişlerin kaymasını engellediği için estetik ve doğru bir diş dizilimini sağlarlar. Ortodonti tedavisi çarpık diş dizilimini tamamen düzeltebilen bir tedavidir. Bu nedenle dişlerinin diziliminde sorun olan kişiler için bu tedavi tekniği önerilir.

Ortodontik Tedavim Ne kadar Sürer?

Her hastaya uygulanan tedavi süresi birbirinden farklıdır. Uygulanan doktor kontrollerinde dişlerin hareketi değerlendirilir. Dişler istenilen seviyeye geldiği takdirde tedavi sonlandırılır. Bu nedenle tedavi süresini net bir şekilde hekiminize sorarak öğrenebilirsiniz.

Bazı tedavi süreçlerinde diş çürümesi gibi sorunlar yaşanabilir. Böyle durumlarda tedavi süresi istenilmese de uzar. Bu nedenle ortodonti tedavisi süresince diş fırçalamasına ve ağız içi hijyenine son derece dikkat etmelisiniz.

Randevularım Uzun Sürer Mi? Ne Sıklıkla Geleceğim?

Randevu sırasında dişlerin detaylı temizliği uygulanır. Ne kadar fırçalama yapılırsa yapılsın braketlerden dolayı tam anlamı ile bir temizlik gerçekleştirilemez. Bu nedenle doktor muayenesinde ilk önce diş temizliği uygulanır. Temizlik sonrasında dişlerin hareketi kontrol edilir. Her muayene sırasında tel biraz daha sıkılır ve dişlerin hareket etmesi sağlanır.

Çürük oluşumu gözlenirse ilerlemeden bu çürükler temizlenir. Bu işlemler sonrasında doktor kontrolü tamamlanır. Her kontrol ortalama 30 dakika sürer. Dişlerin hareketine göre ayda bir ya da 2 ayda bir kontrole gelinir. Bir sonraki kontrol tarihini doktorunuz söyler.

Diş Çektirmem Gerekir Mi?

Her hastada diş çekimi gerekli değildir. Nadir durumlarda diş çekimine ihtiyaç duyulur. Bazı vakalarda diş damak içerisinde kalmış ya da damak üzerinde çıkmış olabilir. Böyle durumlarda gerekli estetiğin sağlanması için diş çekimi uygulanır.

Yirmilik dişler dayanıklı ve uzun ömürlü dişler değildir. Ortodonti tedavisi hazırlık aşamasında yirmilik dişleri çıkmış olan kişilerde mutlaka diş çekimi yapılır. Çünkü bu tedavi süreci uzun olduğu için bu dişlerin çürümesi kaçınılmazdır. 

Teller Takılırken Acır Mı? Dişime Ya Da Bana Zarar Verir Mi?

Teller takılırken herhangi bir acı ve arı oluşumuz söz konusu değildir. Tel takma işlemi cerrahi bir işlem değildir. Bu nedenle ağrı ve acı oluşturmaz. Sadece işlemden bir gün sora diş üzerine bir kuvvet uygulandığı için çiğneme işleminde zorluk yaşanabilir. Ayrıca damak üzerine oluşturulan baskı nedeni ile hafif dereceli baş ağrısı olabilir.

Ortodontik Bozukluğu Engellemek İçin Ne Yapabiliriz?

Ortodontik bozukluklar çocukluk döneminde uygulanacak bazı işlemler sonrasında engellenebilir. Ancak ilerleyen yaşlarda fark edilen sorunlar engellenemez. Çocukluk döneminde diş çürükleri çok fazla yaşanır. Süt dişleri dökülür ve arkasından kalın dişler çıkar. Bu dönemde yeni ve kalıcı dişlerin çıkarken bozulmaması için diş yerleri korunmalıdır. Diş diziliminde ve şeklinin oluşmasında meydana gelen sorunlar genetikse maalesef bu durumu engellemenin herhangi bir yolu yoktur.  Ortodonti tedavisi engellenemeyen sorunlar için kalıcı çözümler oluşturur.