Ortodontik Tedavi

Ortodontik Tedavi Nedir?

Çarpık ve sorunlu dişlerin düzgün ve uyumlu hale getirilmesi için uygulanan işleme ortodontik tedavi denir. Estetik kaygıların dışında fonksiyon bozukluğu olan kişilerde tercih edilmesi gereken bir tedavi tekniğidir.

Ağız içi muayenesi uygulaması tedavi planı için tek başına yeterli değildir. Uygun ve doğru bir tedavi tekniğinin hazırlanması için hasta şikayetleri, fiziki muayane ve görüntüleme tetkikleri eksiksiz yapılmalıdır. Genellikle cerrahi tedaviler ile kombine bir tedavi uygulanır.

Ortodontik Tedavi Dişlerimin Yerini Değiştirebilir Mi?

Tedavi başlangıcında dişlerin üzerine braketler yerleştirilir. Bu braketlerden tel geçirilir ve bu tele kuvvet uygulanarak dişlerin istenilen yöne hareketi sağlanır. Ortodontik tedavi işleminin amacı dişlerin yerlerini değiştirerek var olan şekil bozukluklarının giderilmesidir.  Bu sayede estetik ve sağlıklı diş şekilleri oluşturulur.

Tel tedavisine ek uygulanan cerrahi teknikler ile medikal tedavi desteği sağlanır. Alt çene sorunları, üst çene sorunları ve diş sıralamasında meydana gelen sorunlar bu tedavi tekniği sayesinde kalıcı olarak yok edilir.

Neden Çarpışık Oluyor?

Dişlerde meydana gelen çarpıklıklar kötü bir görüntüye neden olur. Çarpıklık nedeni ile insanlar özgüven kaybı yaşar. Rahat bir şekilde gülemezler. İlerleyen çarpıklık sorunları ise konuşma bozukluğuna bile neden olabilir.

Genetik faktörler çarpıklığın ilk nedeni olarak düşünülür. Bunun dışında geçirilen travmalar, diş yapısının oluşumunda meydana gelen sorunlar ve erken yaşta meydana gelen hastalıklar başlıca nedenlerdir. Doğru tedavinin uygulanması neticesinde hem estetik hem de fonksiyon açısından oluşan sorunlar giderilir.

Bu Yaştan Sonra Dişlerim Düzelir Mi?

Uygulanan doğru tedaviler neticesinde dişlerde meydana gelen her türlü sorun giderilebilir. Bu nedenle ortodontik tedaviye başlanırken hastanın yaşından önce kemik gelişimi kontrol edilir. Kemik gelişimi tamamlanmış ve kemik oluşumunda herhangi bir sorun olmayan kişilere uzman hekim tarafından yapılan ortodonti tüm diş problemlerini düzeltir.

İnsanlar yaşın ilerlemesine bağlı olarak dişlerde meydana gelen çarpışıklığın giderilemeyeceğini düşünebilir. Bu son derece yanlış bir düşüncedir. Sizlerde diş bozukluğuna sahipseniz bir uzman ile görüşerek dişlerinizi düzeltebilirsiniz.

Erişkinlerde Ortodontik Tedavi Olabilir Mi?

Genel sağlık durumu yerinde olan, çene kaybı olmayan ve kanser gibi ciddi hastalıkların tedavisini görmeyen her yaştan insan bu tedaviyi yaptırabilir. İşlem için kimin uygun olup olmadığına gerekli kontrolleri gerçekleştirdikten sonra uzman hekimler karar verir. Bu nedenle yaşın ileri olduğu düşüncesi ile diş hekimine danışmamazlık yapılmamalıdır. Fiziki muayene ve radyolojik tetkikler uygulandıktan sonra hastanın tedavi için uygun olup olmadığına doktor karar verir. Hastanın yaşı uygulanacak kombine tedavilerin değişmesine neden olabilir. Ancak tedavi olmasına engel olabilecek bir kriter değildir.

Ortodontide İdeal Yaş Nedir?

Kemik gelişimi 18 yaşına kadar devam eden bir durumdur. Ancak travma gibi farklı nedenlerden dolayı çiğneme ve konuşma fonksiyonunu kaybeden kişilere daha erken yaşlarda da müdahale edilebilir. Doğru zamanda müdahale edilmesinin temel amacı tedavinin kalıcılığını sağlamaktır.

Ortodontik Tedaviye İhtiyacım Olduğunu Nasıl Anlayacağım?

Dişlerde meydana gelen şekil bozuklukları kişinin özgüven eksikliği yaşamasına neden oluyorsa, konuşma ve çiğneme fonksiyonları sorunlu ve zor oluyorsa, dişlerin arasında boşluk varsa, diş kaybı ve travmalara bağlı diş kayıpları yaşandıysa ortodontik tedavi ihtiyacı vardır. Sıraladığımız bu sorunlardan herhangi birini yaşıyorsanız uzman hekime giderek gerekli muayeneleri yaptırmalı ve tedaviye başlamalısınız. İster estetik kaygı ister tıbbi bir sorun olsun kişi ihtiyaç duyduğu zaman tedavi uygulanabilir.

Ortodontik Tedavim Ne Kadar Sürer?

Tedavi hastaya özel olarak planlanan bir işlemdir. Dişlerde var olan sorunlar, hastanın yaşı, kullanılan braketlerin modeli ve tedavinin ilerleyiş derecesi tedavi süresinin belirlenmesinde dikkate alınan kriterlerdir. Genel olarak bakıldığında 6-18 ay gibi bir tedavi süresi gereklidir.

Ancak Dişlerde meydana gelen çarpıklıkların fazla olması ve diş çürükleri ek süre gerektiren işlemlerdir. Özellikle diş çekimi gerekli olan kişilerde doku iyileşmesi için de ek zaman gereklidir. Uzun süren ancak memnun edici sonuçlar veren bir tedavi tekniğidir.

Diş Çektirmem Gerekir Mi?

İnsanların diş sayısı ve çene boyutu birbirinden farklıdır. Bazı kişilerde fazla dişlerin olabileceği gibi çene kemiğinin dar olduğu da görülür. Diş çarpıklığının nedeni çene darlığı ve diş fazlalığı ise bu durumlarda diş çektirmek gereklidir. Aksi halde dişlerin hareketi istenilen seviyede olmaz ve tedavi başarısız olur.

Diş tedavilerinin hemen hepsinde öncelik kişinin kendi dişlerinin korunmasıdır. Bu nedenle hekiminiz diş çekilmesini gerekli gördüyse itiraz etmemelisiniz. Başarılı ve memnun olacağınız sonuçlar alabilmek için diş çekilmesi gerekebilir.

Teller Takılırken Acır Mı? Dişime Ya da Bana Zarar Verir Mi?

Teller takılmadan önce dişler ve ağız içi derinlemesine temizlenir. Temizleme işlemi sağlandıktan sonra diş üzerine uygun yapıştırıcılar ile braketler yerleştirilir. Bu braketlerin arasından tel geçirilir ve sabitlenir. Bu aşamada hasta herhangi bir ağrı ve acı hissetmez. Bu nedenle tel takılması acı oluşturan ve zarar veren bir işlem değildir.

Teller ile diş üzerinde oluşturulan baskı sonucunda işlemden 1 gün sonra dişlerde hassasiyet ve çiğnerken yeterli baskı oluşturulamayabilir. Bu durum geçicidir ve herhangi bir müdahale bulunulmasına gerek yoktur.

Tellerim Görünecek Mi?

Teknolojinin ilerlemesi ortodonti için kullanılan aletlerin de değişmesine yardımcı olmuştur. İş adamları, estetik kaygısı yüksek olan ve her zaman göz önünde bulunan kişiler tedavi sürecinde tellerin görünmesinden rahatsızlık duyabilir. Bu nedenle geliştirilen şeffaf plaklar önerilir. Son yıllarda uygulanan bir diğer tedavi tekniği ise tellerin diş arkasından geçirilmesidir. Ancak bu tedavi tekniklerinin uygulanabilmesi için çarpıklık derecesi çok fazla olmamalıdır.

İlginizi Çekebilir  Ağız Kuruluğu ve Tedavisi

Ortodontik Bozukluğu Engellemek İçin Ne Yapabiliriz?

Ortodontik bozuklukların engellenebilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kişinin saç rengi, saç şekli gibi diş yapısı da genden gelen bir durumdur. Bu nedenle genetik olarak çarpık ve eksik diş sorunları doğuştan olan ve engellenemeyen sorunlardır. Bu durumlar engellenemez ancak uygun tedavi teknikleri sayesinde ömür boyu yok edilebilir. Ortodonti tedavisi özelinde bilinçli aileler çocuklarına erken dönemde doğru diş muayeneleri uygulatarak bir derece bu sorunları azaltabilseler de tam olarak engelleyemezler. Ortodontik sorunlar günümüz teknolojisi sayesinde büyük bir problem olmaktan çıkmıştır.

Ortodontik Tedavi Fiyatları 2023

Tedavi fiyatları işlemin yapıldığı kliniğe göre değişiklik gösterir. Klinikler tedavi fiyatlarını belirlerken bazı kriterleri baz alır. Bu kriterler, kullanılan braketlerin modeli, tedavinin süresi, tedavi öncesinde yapılan hazırlık aşamaları ve kliniğin bulunduğu konumdur.

Farklı kliniklerde aynı malzemeler kullanılarak uygulanan tedavinin fiyatları birbirinden çok farklı olabilir. Uzman bir hekim tarafından uygulanan tedavi büyük avantajlar kazanmanızı ve ömür boyu dişlerinizi sağlıklı bir şekilde kullanma imkânı tanır. Bu nedenle seçim yaparken hekim tecrübesini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.

Ortodontik Tedavi Dişlerimin Yerini Değiştirebilir Mi?

Ortodonti tedavisi süresince dişlerin bir hareketi vardır. İstenilen yönde hareket etmesi için bir kuvvet uygulanır. Tedavi sırasında hareket eden dişler estetik bir dizilim kazanacak boyutta yer değiştirir. Dizilim bozulmaya başladığı zaman uygulanan doktor kontrollerinde hemen müdahale edilir. Bu nedenle dişlerin yer değiştirmesinden endişe duyulmamalıdır. Dişlerde oluşan yer değiştirme estetiğin korunması için gerekli olan bir harekettir.

Neden Çarpışıklık Oluyor?

Ailede diş çarpıklığının olması, çocukluk döneminde süt dişlerinin yanlış çekilmesine bağlı kalıcı dişlerin yerinin korunamaması, farklı hastalıkların tedavisi için dişlerin kaybedilmesi ve yerlerinin korunmaması diş çarpıklığının temel nedenleridir. Çocukluk döneminde uygulanan diş çekimleri sonrasında yer tutucuların kullanılması büyük bir önem taşır. Bu tutucular dişlerin kaymasını engellediği için estetik ve doğru bir diş dizilimini sağlarlar. Ortodonti tedavisi çarpık diş dizilimini tamamen düzeltebilen bir tedavidir. Bu nedenle dişlerinin diziliminde sorun olan kişiler için bu tedavi tekniği önerilir.

Ortodontik Tedavim Ne kadar Sürer?

Her hastaya uygulanan tedavi süresi birbirinden farklıdır. Uygulanan doktor kontrollerinde dişlerin hareketi değerlendirilir. Dişler istenilen seviyeye geldiği takdirde tedavi sonlandırılır. Bu nedenle tedavi süresini net bir şekilde hekiminize sorarak öğrenebilirsiniz.

Bazı tedavi süreçlerinde diş çürümesi gibi sorunlar yaşanabilir. Böyle durumlarda tedavi süresi istenilmese de uzar. Bu nedenle ortodonti tedavisi süresince diş fırçalamasına ve ağız içi hijyenine son derece dikkat etmelisiniz.

Randevularım Uzun Sürer Mi? Ne Sıklıkla Geleceğim?

Randevu sırasında dişlerin detaylı temizliği uygulanır. Ne kadar fırçalama yapılırsa yapılsın braketlerden dolayı tam anlamı ile bir temizlik gerçekleştirilemez. Bu nedenle doktor muayenesinde ilk önce diş temizliği uygulanır. Temizlik sonrasında dişlerin hareketi kontrol edilir. Her muayene sırasında tel biraz daha sıkılır ve dişlerin hareket etmesi sağlanır.

Çürük oluşumu gözlenirse ilerlemeden bu çürükler temizlenir. Bu işlemler sonrasında doktor kontrolü tamamlanır. Her kontrol ortalama 30 dakika sürer. Dişlerin hareketine göre ayda bir ya da 2 ayda bir kontrole gelinir. Bir sonraki kontrol tarihini doktorunuz söyler.

Diş Çektirmem Gerekir Mi?

Her hastada diş çekimi gerekli değildir. Nadir durumlarda diş çekimine ihtiyaç duyulur. Bazı vakalarda diş damak içerisinde kalmış ya da damak üzerinde çıkmış olabilir. Böyle durumlarda gerekli estetiğin sağlanması için diş çekimi uygulanır.

Yirmilik dişler dayanıklı ve uzun ömürlü dişler değildir. Ortodonti tedavisi hazırlık aşamasında yirmilik dişleri çıkmış olan kişilerde mutlaka diş çekimi yapılır. Çünkü bu tedavi süreci uzun olduğu için bu dişlerin çürümesi kaçınılmazdır.

Teller Takılırken Acır Mı? Dişime Ya Da Bana Zarar Verir Mi?

Teller takılırken herhangi bir acı ve arı oluşumuz söz konusu değildir. Tel takma işlemi cerrahi bir işlem değildir. Bu nedenle ağrı ve acı oluşturmaz. Sadece işlemden bir gün sora diş üzerine bir kuvvet uygulandığı için çiğneme işleminde zorluk yaşanabilir. Ayrıca damak üzerine oluşturulan baskı nedeni ile hafif dereceli baş ağrısı olabilir.

Ortodontik Bozukluğu Engellemek İçin Ne Yapabiliriz?

Ortodontik bozukluklar çocukluk döneminde uygulanacak bazı işlemler sonrasında engellenebilir. Ancak ilerleyen yaşlarda fark edilen sorunlar engellenemez. Çocukluk döneminde diş çürükleri çok fazla yaşanır. Süt dişleri dökülür ve arkasından kalın dişler çıkar. Bu dönemde yeni ve kalıcı dişlerin çıkarken bozulmaması için diş yerleri korunmalıdır. Diş diziliminde ve şeklinin oluşmasında meydana gelen sorunlar genetikse maalesef bu durumu engellemenin herhangi bir yolu yoktur.  Ortodonti tedavisi engellenemeyen sorunlar için kalıcı çözümler oluşturur.

En İyi Ortodontik Yöntem Hangisi?

Ortodontik tedavide “en iyi” olarak nitelendirilebilecek bir yöntem, her hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ortodonti alanında birçok farklı tedavi yöntemi ve cihaz bulunmaktadır. Hangi yöntemin en iyi olduğunu belirlemek için hastanın yaşı, dişlerin ve çenenin durumu, tedavinin amacı ve hastanın beklentileri gibi faktörler dikkate alınmalıdır. İşte bazı yaygın ortodontik yöntemler:

Metal Braketler: Geleneksel ortodontik tedavide kullanılan metal braketler, etkili ve yaygın bir tedavi yöntemidir. Bunlar, metal teller ve lastik bantlarla birlikte dişleri düzeltmek için kullanılır.

Seramik Braketler: Metal braketlere benzer şekilde çalışan seramik braketler, diş rengine daha yakın bir renkte oldukları için daha az belirgindir.

Lingual Braketler: Dişlerin iç yüzeylerine, yani dil tarafına yerleştirilen braketlerdir. Görünürlükleri minimaldir, ancak uygulama ve bakımı daha zordur.

İlginizi Çekebilir  Diş Tomografisi

Şeffaf Hareketli Apareyler (Invisalign gibi): Şeffaf plastikten yapılmış, dişlere özel olarak uyan hareketli kaplama şeklindeki apareylerdir. Görünüşleri neredeyse belirsizdir ve çıkarılabilirler, bu nedenle yemek yerken veya diş fırçalarken çıkarılabilirler.

Palatal Genişleticiler: Üst çenenin genişletilmesi gerektiğinde kullanılır. Özellikle genç hastalarda etkilidir.

Yer Tutucular: Kalıcı dişlerin sürmesi için gerekli olan alanı korumak amacıyla, süt dişlerinin erken kaybından sonra kullanılır.

Başlıklar ve Yüz Maskeleri: Bazı çene pozisyon sorunlarının tedavisinde kullanılır.

Ortodontik Tedavi Sonrası Bakım Nasıl?

Ortodontik tedavi sonrasında, dişlerinizi ve çenenizi doğru pozisyonda tutmak ve elde edilen sonuçların kalıcılığını sağlamak için özel bir bakıma ihtiyaç vardır. İşte ortodontik tedavi sonrası dikkat edilmesi gerekenler:

Retainer Kullanımı: Tedavi sonrası en yaygın olarak önerilen şey, retainer adı verilen cihazın düzenli olarak kullanılmasıdır. Retainerlar, dişlerin yeni pozisyonlarında sabit kalmasına yardımcı olur. İlk birkaç ay boyunca sürekli olarak takılması önerilir. Daha sonrasında gece boyunca takma şekline geçilebilir. Ortodontistiniz, retainer’ınızı ne kadar süreyle ve hangi sıklıkta takmanız gerektiği konusunda size özel talimatlar verecektir.

Düzenli Diş Hekimi Ziyaretleri: Tedavi sonrasında, diş hekiminizle düzenli kontrollerinizi aksatmamalısınız. Bu ziyaretler sırasında dişlerinizin durumu ve genel ağız sağlığınız değerlendirilir.

İyi Ağız Hijyeni: Braketler ve teller çıkarıldıktan sonra, dişlerinizi ve diş etlerinizi düzenli olarak fırçalamalı ve diş ipi kullanmalısınız. Bu, plak birikimini önlemeye ve diş çürüklerini engellemeye yardımcı olur.

Düzenli Diş Temizliği: Ortodontik tedavi gördüğünüz sırada düzenli diş temizliklerini aksatmış olabilirsiniz. Tedavi sonrası, profesyonel diş temizliği için diş hekiminize başvurarak, olası plak ve tartar birikiminden kurtulabilirsiniz.

Sert ve Yapışkan Yiyeceklerden Kaçınma: İlk birkaç hafta, dişleriniz yeni pozisyonlarına alışırken sert, yapışkan ve çıtır çıtır yiyeceklerden kaçınmanız önerilir.

Florür Kullanımı: Ortodontik tedavi sırasında dişlerde mine zayıflamaları veya beyaz lekelenmeler oluşmuş olabilir. Bu nedenle, floridli diş macunları veya gargara kullanarak diş minesini güçlendirmek faydalıdır.

Tedavi Sonrası Ağrı ve Hassasiyet: Tedavi sonrası ilk birkaç gün, dişlerinizde hafif bir hassasiyet veya ağrı hissedebilirsiniz. Bu normaldir ve genellikle birkaç gün içinde azalır.

Ortodontik Tedavi Gerekliliği Nasıl Anlaşılır?

Ortodontik tedavi gerekliliği, bireyin diş ve çene yapısındaki anormalliklere ve estetik beklentilere göre değişiklik gösterebilir. Ancak, belirli işaretler ve belirtiler, ortodontik bir müdahalenin gerekli olabileceğine işaret eder. İşte ortodontik tedavi gerekliliğini belirten bazı yaygın işaretler:

Aşırı Kalabalık Dişler: Dişlerin birbirine çok yakın olması ve yeterli alana sahip olmaması durumunda dişler kalabalıklaşabilir. Bu hem estetik hem de işlevsel sorunlara yol açabilir.

Diastema (Diş Arası Boşluk): İki diş arasında belirgin bir boşluk varsa.

Derin Isırık: Üst dişler, alt dişleri tamamen örttüğünde meydana gelir.

Ters Isırık: Alt dişler, üst dişleri örttüğünde oluşur.

Açık Isırık: Ön dişlerin bir araya gelmediği, alt ve üst dişlerin birbirine değmediği bir durumdur.

Çapraz Isırık: Üst dişlerin, alt dişlerin içinden veya dışından doğru bir şekilde kapanmaması durumudur.

Yanlış veya Eksik Diş Sürmesi: Dişlerin normalden farklı bir pozisyonda veya beklenen zamanda sürmemesi.

Sık Sık Isırdığınız Yanak ve Dudaklar: Sürekli olarak yanaklarınızı veya dudaklarınızı ısırmak, dişlerin doğru hizalanmadığının bir göstergesi olabilir.

Çene Sorunları: Çene eklemi rahatsızlığı, çenenin tıklanması veya sıkışması, düzensiz çene hareketleri.

Konuşma Zorlukları: Lisping, düzgün olmayan telaffuz veya diğer konuşma sorunları bazen ortodontik sorunlardan kaynaklanabilir.

Erken Ya Da Geç Diş Kaybı: Süt dişlerinin çok erken veya çok geç düşmesi.

Yüz Estetiği ile İlgili Endişeler: Dişlerin veya çenenin görünümünden memnuniyetsizlik.

Braketler Ne Zaman Çıkar?

Braketlerin ne zaman çıkarılacağına, tedavi planına, hastanın bireysel ihtiyaçlarına, tedavi süresince ortaya çıkan gelişmelere ve tedaviye verilen tepkiye göre karar verilir. Ancak, braketlerin çıkarılma zamanını belirleyen bazı genel kriterler şunlardır:

Tedavi Hedeflerine Ulaşıldığında: Ortodontik tedavinin temel amacı, dişleri doğru bir hizaya getirmek, çene fonksiyonunu iyileştirmek ve estetik bir gülümseme elde etmektir. Eğer tedavi planında belirtilen bu hedeflere ulaşıldıysa, braketler çıkarılabilir.

Tedavi Süresi Tamamlandığında: Ortodontist, tedaviye başlarken belirli bir tedavi süresi belirler. Bu süre, hafif düzeltmeler için birkaç aydan, karmaşık durumlar için birkaç yıla kadar değişebilir. Ancak, bu süre sadece bir tahmin olup, gerçekte tedavi süresi daha kısa veya daha uzun olabilir.

İyi Ağız Hijyeni: Braketler, yiyecek artıklarının ve plak birikiminin sıkışmasına neden olabilir, bu da diş çürüğü ve diş eti hastalığı riskini artırabilir. Eğer bir hastanın ağız hijyenini sürdüremediği ve bu durumun tedaviyi olumsuz etkilediği düşünülüyorsa, ortodontist erken bir aşamada braketleri çıkarabilir.

Hastanın Tercihi: Nadir durumlarda, bazı hastalar tedaviyi tamamlamadan braketlerini çıkarmak isteyebilir. Ancak, bu genellikle önerilmez çünkü tedavi tamamlanmadan braketlerin çıkarılması, elde edilen sonuçların kalıcı olmamasına neden olabilir.

Braketlerin çıkarılması, genellikle ağrısız bir işlemdir, ancak dişlerde hafif bir hassasiyet olabilir. Braketler çıkarıldıktan sonra, genellikle bir retainer kullanılması önerilir. Retainer, dişlerin yeni pozisyonunda sabit kalmasına yardımcı olur ve tedavinin sonuçlarının uzun süreli olmasını sağlar.

Ortadontik Tedaviye Başlamak İçin İdeal Yaş Nedir?

Ortodontik tedaviye başlamak için ideal yaş, bireyin ihtiyaçlarına, ortodontik sorunun türüne ve tedavinin amacına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, ortodontik tedaviye ne zaman başlanması gerektiği konusunda bazı genel kılavuzlar vardır:

İlk Değerlendirme: Amerikan Ortodontistler Birliği, çocukların ilk ortodontik değerlendirmelerini yaklaşık 7 yaşında yapmalarını önermektedir. Bu yaş, üst ve alt kalıcı ön dişlerin sürmeye başladığı ve çene yapısındaki anormalliklerin erken teşhis edilebileceği bir döneme denk gelir.

İlginizi Çekebilir  Gülüş Tasarımı

Erken Tedavi: Bazı ortodontik sorunlar erken yaşta tedavi edildiğinde daha etkili ve hızlı sonuçlar alınabilir. Örneğin, çene genişletme veya belirli diş hareketleri için ideal zaman, çocuğun büyüme ve gelişme aşamasında olmasıdır.

Adolesan Tedavi: Çoğu ortodontik tedavi, ergenlik döneminde başlar. Bu dönem, kalıcı dişlerin sürdüğü ve büyüme ataklarının yaşandığı bir zamandır, bu da tedavinin etkili olmasını kolaylaştırır. Genellikle 11-14 yaş arası, braketlerin ve tellerin takılması için en yaygın dönemdir.

Yetişkin Tedavi: Ortodontik tedavi sadece çocuklar ve gençler için değil, yetişkinler için de uygundur. Aslında, yetişkinler arasında ortodontik tedaviye olan talep son yıllarda artmıştır. Yetişkinlerde tedavi, estetik kaygıların yanı sıra işlevsel sorunları çözmek için de yapılır. Yetişkin tedavisinde, tedavi süresi ve kullanılan yöntemler genç hastalardan farklılık gösterebilir.

Ortodontik Tedavi Süreci nasıl ?

Konsültasyon: Süreç, bir ortodontistle ilk konsültasyonla başlar. Bu ziyaret sırasında, ortodontist ağız, diş ve çene yapısını inceleyerek ortodontik tedaviye ihtiyaç olup olmadığına karar verir.

Detaylı Değerlendirme: Eğer tedavi gerekiyorsa, detaylı bir değerlendirme için röntgenler, dişlerin fotoğrafları ve bazen de dişlerin detaylı bir modeli alınır. Bu bilgilere dayanarak, ortodontist spesifik bir tedavi planı hazırlar.

Tedavi Planı: Ortodontist, tedavi planını hastayla paylaşır ve tedavinin süresi, maliyeti, kullanılacak yöntemler ve cihazlar hakkında bilgi verir.

Aparey Uygulaması: Eğer tedavi planı braketleri içeriyorsa, bu aşamada braketler dişlere yapıştırılır. Eğer hareketli bir aparey veya Invisalign gibi şeffaf kaplamalar kullanılacaksa, bu cihazların uygulanması için özel talimatlar verilir.

Düzenli Kontroller: Tedavi süresince, hastanın belirli aralıklarla (genellikle 4-6 haftada bir) ortodontiste geri gelmesi gereklidir. Bu ziyaretler sırasında, teller sıkılaştırılır veya değiştirilir ve tedavinin ilerleyişine göre gerekli ayarlamalar yapılır.

Tedavi Sonu: Tedavinin sonunda, braketler veya diğer cihazlar çıkarılır. Dişler temizlenir ve polisaj yapılır.

Retansiyon Aşaması: Braketlerin çıkarılmasının ardından, dişlerin yeni pozisyonunda kalmasını sağlamak için retainer adı verilen cihazların kullanılması genellikle önerilir. Bu cihazlar, gece boyunca veya belirli saatlerde takılır ve dişlerin eski pozisyonlarına geri dönmesini önler.

Son Değerlendirme: Tedavi sonrası, ortodontist son bir değerlendirme yaparak tedavinin sonuçlarını kontrol eder ve hastaya ağız hijyeni ve bakımı hakkında son talimatları verir.

Ortodontik Dezajantajları Nelerdir?

Ortodontik tedavi, dişlerin ve çenenin düzgün bir hizaya getirilmesi için benzersiz faydalara sahip olmasına rağmen, bazı dezavantajları veya olası zorlukları da vardır. İşte ortodontik tedavinin potansiyel dezavantajları:

Estetik Kaygılar: Metal braketler ve teller, özellikle yetişkin hastalar için estetik endişelere neden olabilir. Ancak bu sorun, şeffaf braketler veya şeffaf hareketli apareyler gibi daha az belirgin tedavi seçenekleriyle hafifletilebilir.

Ağrı ve Rahatsızlık: Braketlerin ve tellerin ilk takıldığı veya ayarlandığı zamanlarda, dişlerde ve diş etlerinde geçici ağrı veya hassasiyet oluşabilir.

Zor Ağız Hijyeni: Braketler ve teller, yiyecek artıklarının sıkışmasına ve plak birikimine neden olabilir, bu da ağız hijyenini sürdürmeyi zorlaştırabilir.

Yiyecek Kısıtlamaları: Sert, yapışkan veya çıtır çıtır yiyeceklerin tüketilmesi, braketlerin veya tellerin zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle bu tür yiyeceklerden kaçınılması önerilir.

Uzun Tedavi Süresi: Ortodontik tedavi, hafif düzeltmeler için birkaç aydan karmaşık durumlar için birkaç yıla kadar sürebilir.

Maliyet: Ortodontik tedavi, özellikle özel kliniklerde veya gelişmiş tedavi yöntemleri kullanıldığında maliyetli olabilir.

Potansiyel Diş Sorunları: Düzenli diş temizliği ve bakım yapılmazsa, braketlerin altında diş çürüğü veya diş eti hastalığı riski artar.

Retansiyon Gerekliliği: Braketler çıkarıldıktan sonra, genellikle dişlerin yeni pozisyonunda sabit kalmasını sağlamak için retainer kullanılması gerekir.

Diş Minenin Zayıflaması: Uzun süreli braket kullanımı sonucunda, bazı hastalarda dişlerde beyaz lekelenmeler veya mine zayıflamaları görülebilir.

Ortodontik Nelere dikkat etmeliyiz?

Ortodontik tedavi gören bireyler, tedavinin etkili ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için bazı hususlara dikkat etmelidirler. İşte ortodontik tedavi sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

Ağız Hijyenine Özen Gösterin: Braketler ve teller, yiyecek artıklarının ve plak birikiminin sıkışmasına neden olabilir. Bu nedenle dişleri her öğünden sonra fırçalamak ve diş ipi kullanmak önemlidir.

Yiyecek Kısıtlamalarına Uyun: Sert, yapışkan ve çıtır çıtır yiyecekler braketlere zarar verebilir. Ayrıca şekerli yiyecek ve içeceklerin aşırı tüketimi çürük riskini artırabilir.

Düzenli Kontrolleri Aksatmayın: Ortodontistin belirttiği aralıklarla düzenli kontrole gitmek, tedavinin doğru şekilde ilerlemesini sağlar.

Ortodontik Cihazlara Dikkat Edin: Eğer hareketli bir ortodontik cihaz (örneğin hareketli aparey) kullanıyorsanız, onu düzenli olarak takmalı ve temizlemelisiniz.

Retainer Kullanımına Dikkat Edin: Tedavi sonrası, retainer’ınızı ortodontistinizin önerdiği şekilde kullanın. Bu, elde edilen sonuçların korunmasına yardımcı olur.

Ağız İçi Yaralanmalara Karşı Korunun: Spor veya fiziksel aktiviteler sırasında, ağız koruyucu kullanarak dudak, yanak ve dil yaralanmalarını önleyebilirsiniz.

Ağrı ve Rahatsızlıkta İletişimde Olun: Braket veya tel takma/ayarlama işleminden sonra hafif ağrı ve hassasiyet olması normaldir. Ancak, şiddetli veya uzun süreli ağrı yaşarsanız ortodontistinizle iletişime geçmelisiniz.

Kırık veya Kaymış Braketlerde Hemen Bildirin: Braketlerinizden herhangi biri kırılırsa veya kayarsa, ortodontistinize hemen haber vermelisiniz. Bu, gerektiğinde hızlı bir düzeltme veya onarım yapılmasını sağlar.

Florid Kullanımı: Ortodontik tedavi sırasında diş minesinin korunmasına yardımcı olmak için floridli gargara veya diş macunu kullanabilirsiniz.

Sabit Alışkanlıklardan Kaçının: Tırnak yeme, kalem ısırma gibi alışkanlıklar, braketlere ve tellere zarar verebilir.